Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO
Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina S.C.

ul. Żebrowskiego 42
75-387 Koszalin
NIP: 669-25-49-307
Regon: 381363871

Adres do korespondencji:
ul. Leśna 6A
75-583 Koszalin

Biuro
Tel. 94 345 81 98
e-mail: magro.koszalin@wp.pl