PIB „MAGRO”
inż. Andrzej Grochowina

ul. Żebrowskiego 42
75-387 Koszalin
NIP: 669-104-52-72
Regon: 330504802

Adres do korespondencji:
ul. Leśna 6A
75-583 Koszalin

Biuro
Tel. 94 345 81 98
e-mail: magro.koszalin@wp.pl